ESTONIA 2012 erireglement

 1. Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA 2012 korraldab Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts "Estonia" koostöös Haapsalu Linnavalitsuse ja Haapsalu Raudteemuuseumiga. 
 2. Filateelianäitus ESTONIA 2012 on pühendatud Keila – Haapsalu raudteelõigu rajamise ukaasi allakirjutamise 110. aastapäevale.
 3. Filateelianäitus ESTONIA 2012 toimub Haapsalu Raudteemuuseumi ruumides 13.- 15.07.2012.a. Näituse avamine on reedel (13.07.2012) kell 11.00 ja on avatud kella 18.00. Laupäeval, 14.07.2012.a, on näitus avatud kella 09.00 kuni 17.00. Laupäeval on ka kokkutulek, mis on avatud samadel kellaaegadel. Pühapäeval, (15.07.2012.a) on näitus avatud kella 09.00 kuni 12.00. Antud näitusega tahame taaselustada filateeliaalast tegevust Läänemaal.
 4. Filateelianäitus ESTONIA 2012 on Eesti rahvuslikul tasemel näitus ja kajastab Esticat. Osaleda võivad võtta kõik filateeliahuvilised. Stendimaks on 5.- EUR stendipool (4x4 lehte).
 5. Näitusel juhindutakse FIP'i vastavatest dokumentidest, rahvusvahelise filateelianäituse ESTONIA üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist Vaata viited veebil viki.filateelia
 6. Osavõtuavaldused peavad olema üle antud orgkomiteele või välja saadetud hiljemalt 20. 05. 2012.a.
 7. Propageerimaks nõelaklassi (1- 2 raami) on sellised eksponaadid eelistatud. Samuti on lubatud esitleda postkaarte, pitsateid ja templeid kui postiajalooga tihedalt seotud esemeid.
 8. Orgkomitee aadress on: PK. 3671; 10507 Tallinn, Eesti.
  Näituse veebileht asub aadressil www.estonia.filateelia.ee/e2012/
  Näituse direktor Ago Papp tel. + 372 56 646 604