Rahvusvaheline filateelianäitus ESTONIA

 1. Üldreglement

 2. 1. Korraldaja, aeg ja koht.
  1. 1.1 Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA peakorraldaja on Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts ESTONIA.
   1.2 Näituse korraldamisel kaasatakse Eesti Filatelistide Liidu liikmesorganisatsioone vastavalt näituse toimumispaigale, Eesti Filatelistide Liit jaAS Eesti Post.
   1.3 Näitus toimub regulaarselt kord aastas- eelistatult juuli teisel nädalavahetusel.
   1.4 Järgmise näituse toimumispaik otsustatakse ja tehakse teatavaks eelmise näituse ajal.
 3. 2. Osavõtu tingimused.
  1. 2.1 Näitusest võivad osa võtta Eesti Filatelistide Liidu liikmesorganisatsioonide liikmed ning kutsutud külalised mujalt.
   2.2 Eelistatud on Eesti või eksponendi emamaa postiajaloo, traditsioonilise filateelia ja temaatilise filateelia kogud.
   2.3 Näituse orgkomitee vaatab läbi 10. maiks saabunud osavõtuavaldused ja hiljemalt 15. mail teatab avalduse esitanuile kogu vastuvõtmisest ning eraldatud stendide arvu, või tagasilükkamisest.
   2.4 Näituse orgkomitee jätab endale õiguse eksponaat tagasi lükata kui see ei sobi või piirab näituseruum.
 4. 3. Võistlusklassid ja väljapanekuliigid.
  1. 3.1 Näitusel on järgmised võistlusklassid:
   - žüriiklass
   - võistlusklass
   - vabaklass
   - nõelaklass
   - ühe stendi klass
   3.2 Väljapanekuliigid:
   - traditsiooniline filateelia
   - postiajalugu
   - temaatiline filateelia
   - tervikasjad
   - aerofilateelia
   - maksumargid
   - noortefilateelia
   - kirjandus
 5. 4. Näituse stendid.
  1. 4.1 Eksponeerimisstende on 2 suurust:
  2. - 980 x 980 mm, 12 lehele mõõdus 240 x 290 mm.
  3. - 950 x 1250 mm, 16 lehele A4 (210 x 297 mm)
   4.2 Ühele eksponaadile eraldatakse kuni 7 stendi. Eksponendile eraldatud stendide arvust teatab orgkomitee vastuses osavõtuavaldusele.
 6. 5. Eksponent ja eksponaat.
  1. 5.1 Eksponent on kohustatud kinni pidama FIP’i filateelianäituse üldeeskirjadest, käesolevast reglemendist ja vastava näituse erireglemendist kui see on koostatud.
   5.2 Iga eksponent saab hindelehe iga esitatud eksponaadi eest.
   5.3 Osavõtumaks on 45.- EEK’i (3.- EUR’i) stendi eest mitteliikmeile. Noo-red, kutsutud ja REFS ESTONIA- ga liitunud osalevad tasuta.
 7. 6. Eksponaatide hindamine.
  1. 6.1 Vastavalt žürii otsusele autasustatakse eksponaate järgmiste auhindadega:
   - kuldmedal (ei sisalda väärismetalle)
   - kullatud hõbemedal (ei sisalda väärismetalle)
   - suur hõbemedal (ei sisalda väärismetalle)
   - hõbemedal (ei sisalda väärismetalle)
   - hõbetatud pronksmedal (ei sisalda väärismetalle)
   - pronksmedal
   - hõbenõel
   - hõbetatud pronksnõel
   - pronksnõel
   6.2 Iga osavõtja saab osavõtjadiplomi.
   6.3 Eriauhinnad määratakse auhinna väljapanija ja žürii ühisotsusega, kui väljapanija ei jäta žüriile ainuotsustusõigust.
 8. 7. Eksponaatide esitamine ja tagastamine.
  1. 7.1 Näitusele posti teel saadetud eksponaadid peavad kohale jõudma hiljemalt 1. juuliks.
   7.2 Isiklikult või vahendaja kaudu toodud eksponaadid peavad kohale jõudma hiljemalt 1 päev enne näituse algust.
   7.3 Eksponaadi saatekulud tasub eksponent. Vastavalt kehtivale tolliseadusele tuleb täita tollideklaratsioon.
   7.4 Eksponaadid tagastatakse orgkomitee kulul, millest teatatakse ekspoponendile kirjalikult.
   7.5 Kirjanduse klassi osavõtjatel tuleb saata eksponaadid dubleeritult. Pärast näitust jäävad kirjandusklassi eksponaadid EFL’i raamatukogule.
 9. 8. Turvalisus.
  1. 8.1 Orgkomitee võtab kasutusele kõik ettevaatusabinõud eksponaatide terviklikkuse tagamiseks alates nende saabumisest kuni tagastamiseni.
   8.2 Orgkomitee ei vastuta eksponaadi kadumise, osalise või täieliku vigastamise eest tingituna vargusest, röövimisest, riknemisest, tulekahjust või muust õnnetusest, alates tema saabumisest kuni tagastamiseni.
   8.3 Orgkomitee soovitab igal eksponendil kindlustada oma eksponaat vastavalt tema väärtusele.
 10. 9. Žürii.
  1. 9.1 Näituse žürii kinnitab näituse orgkomitee.
   9.2 Žürii tegevuse aluseks on FIP’i juhendid.
   9.3 Žürii otsus on lõplik.
 11. 10. Orgkomitee.
  1. 10.1 Näituse orgkomitee kinnitab REFS ESTONIA juhatus.
   10.2 Orgkomitee jätab endale õiguse teha käesolevas reglemendis vajaduse korral muudatusi. Tehtud muudatustest teatatakse osavõtjatele.
   10.3 Orgkomitee aadress on NK 3671, 10507 Tallinn, Eesti.
   10.4 Ajutiselt kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks võib pöörduda alltoodud isikute poole:
   - Ago Papp, tel. 56 646 604
   - Peeter Sgirka, tel. 56 350 070, E-post peeter.sgirka@mail.ee
 12. Reglement kinnitati REFS ESTONIA juhatuse koosolekul 06.04.2006