Veebi uus aadress: www.refs.ee

Uudised

REFS ESTONIA aruande-valimis koosolekul, mis toimus 19.04.2015 algusega kell 12.00 Audentese Spordigümnaasiumi saalis otsustati:
- kinnitada 2014. aasta aruanne ja eelarve 2015. aastaks
- kehtestada alates 2016. aastast liikmemaksu suuruseks 12 eurot aastas kuni 65 aastastele liikmetele ja 5 eurot üle 65 aasta vanustele liikmetele
- valiti juhatuse liikmeteks: Peeter Sgirka, Tiia Paeväli, Kaido Andres, Romet Kreek ja Kaido Laurits
- valiti revisjonikomisjoni liikmeteks: Helbe Liin, Eva Niglas ja Urmas Murre

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

REFS ESTONIA osaleb Tallinna Filatelistide Seltsi 110. aastapäeva puhul korraldatava filateelianäituse korraldamises 10.-12.07.2015 Audentese Spordigümnaasiumi (Tondi 84) saalis.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Nüüd on võimalik siit veebilt alla laadida ka vormikohane avaldus REFS ESTONIA-ga liitumiseks. Valida on rtf ja pdf formaadi vahel olenevalt sellest kas soovitakse oma andmeid kirjutada avaldusele käsitsi või arvutiga. Täidetud avaldus tuleb juhatusele isiklikult üle anda või saata postiga Pk 3671, 10507 Tallinn. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Kohtumised iga kuu esimesel reedel algusega kell 17 Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu kohvikus (Rävala pst 10). Vaata asukoha infot veebil

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Kontakt

  • E-post: peeter.sgirka@mail.ee
  • Postiaadress: Pk 3671, 10507 Tallinn
  • Veeb: elmo.viigipuu@filateelia.ee
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Valik veebiviiteid